Slaboproudé elektroinstalace

  •   Elpros  
  • Slaboproudé elektroinstalace

Slaboproudé instalace v objektech zahrnují dnes mnoho samostatných zařízení více či méně spolu spolupracujících.

Jedná se například o rozvody ethernetové sítě, domácího telefonu, čipového systému, televizní antény a satelitu, evakuačního rozhlasu, požární a zabezpečovací signalizace, zesilovače GSM signálu apod.

Ethernetová kabeláž většinou pak tvoří integrační vrstvu všech dílčích podsystémů