O nás

Firma byla založena v roce 1995 s hlavním zaměřením na projekci silnoproudých instalací. Avšak zákazníci i dodavatelé žádají komplexní funkční řešení elektroinstalace a tak jsme se pustili také do slaboproudu, měření a regulace a také do projektů veřejných distribučních sítí včetně vysokého napětí.

S přirozeným personálním i odborným růstem firmy jsme v dalších letech takto vybaveni teoretickými znalostmi celkem přirozeně vklouzli také do dodávek a montáží. Nebylo to jednoduché vybudovat přípravný tým, montážní partu i revizní a kontrolní mechanismy firmy, ale dnes je to další pilíř firmy a jednoznačné pozitivum.

Projekční aktivity naší firmy zahrnují nejen standardní 2D formáty, ale většinou již pracujeme s nejmodernějšími BIM projekčními nástroji 3D REVIT které odpovídají trendům projektování ve 21. století a výrazně usnadňují koordinaci plánovacího procesu i samotné výstavby.

V oblasti dodávek se věnujeme nejen běžným budovám, ale také objektům s vyšším technologickým standardem a řídícími systémy, které také sami programujeme. Nezanedbatelným segmentem našich aktivit jsou i výstavby a rekonstrukce hlavních domovních vedení a elektroměrových rozvaděčů.

 

Jsme certifikovaným parnerem společnosti PREměření a.s.

https://www.predistribuce.cz/cs/kontakt/elektroinstalacni-firmy/