Revize, včetně částí před elektroměrem

  •   Elpros  
  • Revize, včetně částí před elektroměrem

Výchozí a pravidelná revize je nezbytnou součástí každé dodávky z pohledu bezpečnosti elektrického zařízení.

Na základě revizních měření lze v předstihu odhalit poruchy nebo blížící se konec životnosti zařízení. Součástí pravidelné revize by mělo být i dotažení šroubových spojů a čištění rozvaděčů.

V rozsahu našeho oprávnění jsou i práce na neměřených částech elektrických rozvodů před elektroměrem.