Slaboproudé elektroinstalace

  •   Elpros  
  • Slaboproudé elektroinstalace

Kvalitní ochrana objektu před účinky atmosférické elektřiny je dnes vyžadována nejen kvůli nutnému souladu se souborem norem ČSN EN 62305, požadavku pojišťoven, ale především kvůli bezpečí osob, který daný objekt užívají.

Není proto na místě tuto ochranu podceňovat, obcházet, či dokonce vynechat!