Náhradní zdroje

  •   Elpros  
  • Náhradní zdroje

Pro kvalitní návrh, dimenzování a osazení náhradního zdroje je nutno brát v úvahu nejen elektrické parametry zátěže a možnosti zdroje, ale také stavebně dispoziční řešení, hygienické předpisy a požární technické normy.

Pak vám náhradní zdroj v podobě dieselagregátu nebo UPS bude sloužit k plné spokojenosti pro požární zajíštění objektu, napájení důležitých spotřebičů výpočetní techniky nebo zdravotnických přístrojů po celo dobu životnsti zařízení.