Elpros Praha s.r.o.

Adresa:U Smaltovny 1563/19b, 170 00 Praha 7
Telefon:+420 222 512 287
Mobil:+420 603 206 884
IČ:63073200
MapaUkázat na mapě
Hlavní menu
  O nás
  Nabídka služeb
  Reference
  Kariéra
  Ke stažení
 
Switch language: English version Úvodní stránka  ›  Reference  ›  Elektroinstalace

Elektroinstalace

Zde uvádíme výběr z realizovaných projektů:

- 2011 -

Bytový dům Vojanka, Praha 5

Realizační projekt kompletní silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace 7-mi patrového bytového domu. V rámci silnoproudé elektroinstalace byly řešeny hlavní páteřní rozvody od přípojkové skříně PRE distribuce a.s., vč. projednání umístění neměřených rozvodů a elektroměrů, společné světelné, zásuvkové a motorické rozvody, bytové rozvody a návrh ochrany objektu před bleskem - „hromosvod“. V rámci slaboproudé instalace byl pak řešen systém video vrátného, systém rozvodu telefonu a dat,  systém společné televizní antény jak pro příjem ve standardu DVB-T, tak DVB-S (2 družice) a rozhlas.

Zadavatel : Starý a partner, s.r.o.

Rodinný dům Velká skála

Realizační dokumentace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace ve „vyšším standardu“ pro 5-ti patrový rodinný dům. Byly řešeny úpravy rozvodů PRE – úprava připojovacího místa. Mimo standardní světelné a zásuvkové instalace je objekt navržen s řízením osvětlení, pohonů žaluzií a chodu některých vzduchotechnických motorů systémem KNX. Vjezdové rampy, okapové žlaby a svody jsou řešeny s kompletní ochranou proti zamrzání topnými kabely – systém Raychem. Na objektu je řešena ochrana před bleskem vč. komplexní ochrany proti přepětí. V části slaboproudých rozvodů byly řešeny systémy pro příjem TV (DVB-T, DVB-S a rozhlas) ve standardu systému Triax, strukturovaná kabeláž, systém domácího videovrátného, systém EZS v nejvyšším standardu (prostorová ochrana, plášťová ochrana a vnější perimetrická ochrana) a v neposlední řadě systém CCTV.

Zadavatel : Arkáda, s.r.o.

Garáže Bohemia Chrudim

Dokumentace elektro ve stupni sloučeného územního řízení a projektu pro stavební povolení na výstavbu podzemních garáží pro hotel Bohemia v Chrudimi s nadzemním veřejným parkováním a etapizovanou nástavbou kancelářského bloku. Projektovou dokumentací byly řešeny přípravy území před stavbou (přeložky sítí, přípojky silové i telekomunikační a datové), návrh řešení silnoproudých (osvětlení, zásuvková instalace, motorická instalace) i slaboproudých elektroinstalací (Strukturovaná kabeláž, CCTV, ACS, EZS, DVT) vč. přípravy návazností na stávající hotelové systémy.

Zadavatel : Deltaplan, s.r.o.

Jedenáctka VS

Realizační dokumentace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace pro objekt vodního světa s víceúčelovou sportovní halou v Praze 11. Trafostanice – v rámci projektového řešení byl zpracován návrh velkoodběratelské trafostanice o výkonu 630kVA. Silnoproudá NN elektroinstalace – návrh silnoproudých rozvodů vč. náhradních zdrojů energie dieselagregát (165kVA) a UPS (2x40kVA). Ve spolupráci s firmami Zumtobel a Schrack je proveden návrh osvětlení a ve víceúčelové sportovní hale včetně systému řízení s možností dělení prostor dle konkrétně provozovaných sportů. Dále jsou řešeny ostatní systémové elektroinstalace – zásuvky, napájení technologií vč. kompletního řešení návazností na systém MaR a návrh ochrany objektu před účinky bleskových proudů.
Slaboproudá elektroinstalace – kompletní návrh systémů EZS, ACS, pokladní systém, resp. sytém řízení přístupu návštěvníků, systém příjmu TV (DVB-T, DVB-S a rozhlasu), EZS, CCTV, systém jednotného času a samozřejmě systémy požárně bezpečnostní EPS a domácí „evakuační“ rozhlas.

Zadavatel : AED, s.r.o.

 

- 2010 -

Společenské centrum Opava Breda a Weinstein

Objekt, který by se měl stát jedním z nejmoderněji vybavených center v ČR, je řešen jako společenské centrum s obchodními jednotkami, službami, gastronomickými a zábavními částmi. Součástí objektu je i multikino Cinestar.  V rámci projektového řešení - ve stupni dokumentace pro výběr dodavatele - byl řešen kompletní návrh elektroinstalace: VN část - s připojením do distribuční sítě ČEZ. Návrh VN rozváděčů a rozvodů do míst 4 velkoodběratelských transformátorů 4x 1000kVA. Návrh záložních zdrojů - DA v kapotované verzi od společnosti Catterpilar o výkonu 1100kVA, vč. řešení zásobování DA pohonnými hmotami. Dále UPS o výkonu 100kVA. NN rozvody – vedle klasické elektroinstalace byl součástí projektu také návrh řešení osvětlení a to jak hlavního, tak dekoračního a systému centrálního nouzového osvětlení. Slaboproudé rozvody – rozsáhlá síť STK, vč. systému počítání zákazníků, domácího telefonu, státního telefonu, IPTV a CCTV. Dále napojení platebních terminálů, bankomatů, atd. Řešena je také příprava pro systém MaR. Je zde projektována komplexní plášťová ochrana objektu pomocí EZS. Poplachové smyčky jsou monitorovány 24h službou v areálu společenského centra. Vjezdy a výjezdy z garáží jsou osazeny závorami s příslušnými terminály. Pro lepší orientaci při parkování jsou zde osazeny informativní tabule s počtem volných parkovacích míst.

Zadavatel: AED

Novostavba rodinného domu Loutkařská

Rodinný dům v Praze ve "vyšším" standardu. Rozvody elektroinstalace vychází z celkem 3 domovních rozvaděčů. Mimo klasické elektroinstalace je řešeno například centralizované řízení venkovních žaluzií s ochranou proti nadměrně silnému větru pomocí meteostanice s možností časových programů. Ze slaboproudých systémů jsou zde navrženy rozvody TV+R+SAT, telefonu, domovního videotelefonu, datové rozvody strukturované kabeláže a systém kompletního zabezpečení objektu. Dále je řešena příprava pro možné budoucí osazení FV elektrárny na střechu objektu.
Zadavatel: AA Arkáda

VO Brandýs nad Labem

Projektem byla řešena výstavba nového veřejného osvětlení v ul. Plantáž,  okolí přilehlého zámku a na nádvoří vlastního zámku. Řešeno bylo nové zakabelování a dozbrojení stávajícího zapínacího bodu. Vše probíhalo v rámci rekonstrukce části parku a úprav komunikací v okolí zámku. Vlastní návrh osvětlení byl řešen ve spolupráci s firmou INDAL C&EE.

 

- 2009 -

Vodní Svět Chodov

Areál Vodního Světa zahrnuje vodní atrakce, ledové plochy, venkovní koupaliště a sportoviště, hotel a administrativní budovu. Na distribuční síť je napojen přes vlastní trafostanici, zálohované napájení zajišťuje 2x dieselagregát a UPS. Jsou řešeny přeložky veřejného osvětlení a areálové osvětlení.
Zadavatel: AED

Bytové domy Horoměřice

Objekty A, B, každý cca 24 bytů. Vedle silnoproudé elektroinstalace řešeny systémy DT, TEL, STA, RWA – požární systém. Zálohované napájení pomocí UPS.
Zadavatel: BIC

Dům s pečovatelskou službou Roháčová, Praha 3

V rámci projektu řešena 2. a 3. etapa zahrnující společné prostory – chodby, společenskou místnost, technické místnosti, gastro, kavárnu, atd. Jako náhradní zdroj použit dieselagregát. Dále slaboproudé instalace DT, STA, TEL a vyhledávací systém tísňového volání.
Zadavatel: MS Architekti

Rekonstrukce Tyršova mostu v Přerově

Zahrnuje vlastní osvětlení stavby, přeložky veřejného osvětlení, silno i slaboproudých vedení. Dále pak ochranu stavby před bleskem.
Zadavatel: Arch. Šrámková

JIP transplantační jednotka Hematoonkologie VFN Praha 2

Kompletní rekonstrukce oddělení JIP, běžné lůžkové části a oddělení hematoonkologie. V rámci elektroinstalace je řešena úprava hlavního napájení, klasická i zálohovaná silnoproudá instalace. Ze slapobroudé části jsou to systémy TEL, DATA a komunikace sestra – pacient.
Zadavatel: Ateliér Penta

Mateřská škola v Odolené Vodě

V rámci rozšíření budovy MŠ je řešena silnoproudá instalace s napojením na UPS, dále pak systémy DVT, STA a TEL.
Zadavatel: MS Architekti- 2008 -

Golfový areál Vysoký Újezd

Svažité golfové hřiště o ploše více než 80 hektarů na okraji chráněného území Českého krasu. Součástí 19-ti jamkového hřiště s vodními plochami a vodopády je také restaurační a oddechová budova, provozní a ubytovací objekt, dvě trafostanice a objekt a plocha cvičného odpaliště.
Zadavatel: LZ atelier

Domov sociální péče Hagibor

Rekonstruce a přístavba budovy bývalé polikliniky na bytový a relaxační areál s parkem a zázemím pro senoiry v Praze Strašnicích.
Zadavatel: Deltaplan

Dům s pečovatelskou službou Roháčova, Praha 3

Náročná rekonstrukce bytového domu o 160-ti bytových jednotkách v centru žižkova s respektováním požadavků nových ČSN na požární ochranu objektu. Vestavba náhradního dieselelektrického soustrojí do stávajících prostor.
Zadavatel: MS group

Doky Libeň, administrativní budova V1

Klasická administrativní budova v atraktivní lokalitě Libeňského ostrova využila přípojnicových systémů k dosažení vysoké variability jednotlivých prostor. Osazením dvou transformátorů a dvou dieselelektrických soustrojí jsou prostory připraveny i pro náročného zákazníka.
Zadavatel: AED- 2007 -

Hanspaulka Nové vily

Realizace tří bytových domů a tří solitérních parcel pro samostatné vily v luxusní lokalitě Prahy 6.
Zadavatel: AA Lábus

Kabelové sítě, trafostanice

V tomto roce jsme se stali partnery Pražské energetiky PREdi pro projektování kabelových sítí NN, VN a trafostanic. Část firmy se trvale věnuje těmto dlouhodobým zakázkám pro rozhodujícího distributora elektrické energie v Praze. Zpracováváme projektovou dokumentaci včetně veřejnoprávního projednání a zajištění stavebních povolení
Zadavatel:PRE distribuce a.s.

Logistické centrum pro výrobu a skladování firmy Sipral v Jirnech na okrese Praha - východ

Rozsáhlý areál včetně administrativního zázemí celé firmy s přípravou realizace dalších hal a výrobních prostor s přímou návazností na dálnici D5.
Zadavatel: Deltaplan s.r.o.

Městský okruh

podílíme se na přípravě stavenišťě pro výstavbu městského okruhu zpracování projektů trafostanic a přeložek kabelových vedení pro budoucí dopravní tepnu vnitřního městského okruhu. Projekt těchto staveb zajišťují energii pro ražbu tunelu Blanka z Dlabačova přes Letnou a Stromovkou do Tróje.
Zadavatel: Satra a.s.- 2006 -

Česká spořitelna IT centrum

Pokračování novostaveb komplexu tří budov pro Českou spořitelnu a.s. v Praze 5 - Pankráci. Další objekt EAST building slouží jako administrativní budova s nájemními celky s možností zálohování vestavěným dieselagregátem.
Zadavatel: Omikron-K

Víceúčelová sportovní hala AC Sparta

Výstavbě městského vnitřního okruhu musely ustoupit stávající prostory atletického klubu AC Sparta Praha. Na nových pozemních v ulici Podvinný mlýn vyrostla nová hala se zázemím a v projekční fázi je ragby a atletický stadion.
Zadavatel: Omikron-K

Polyfunkční dům U Hájků II

v ulici Na Poříčí a Na Florenci v Praze 1 navazují na stávající objekt U Hájků I a propojuje obě ulice pasáží s obchody a dvěma hotelovými komplexy s devíti nadzemními a třemi podzemními podlažími.
Zadavatel: Deltaplan s.r.o.

Pražský Hrad - Nový palác, jižní křídlo

Rekonstrukce památkově chráněných prostor pro účely vojenské administrativy a jejich zázemí.
Zadavatel: Správa Pražského Hradu- 2005 -

Letiště Ruzyň - terminál sever

Projekty jednotlivých gastroprovozů umístěných v prostorech nového severního terminálu letiště Praha včetně slaboproudých a zabezpečovacích instalací. Gigabar, Porto + Pub, Gourmet, B & W, Food galery, EU café.
Zadavatel: Drobný Architects

Hotel s penzionem - Špindlerův mlýn

Novostavba penzionu a hotelu Michael v krásném prostředí horského střediska. 45 bytových jednotek a apartmánů se zázemím.
Zadavatel: LZ Atelier

Škoda autoparts centrum - rezervní skladová hala

Rozsáhlá skladovací hala náhradních dílů Škody a.s. v průmyslové čtvrti města Mladá Boleslav včetně projektů přípojky VN řešení trafostanice 2x 630 kVA, náhradního dieselelektrického soustrojí 280 kVA, veřejného osvětlení, trafostanice. Dále i slaboproudých, zabezpečovacích a požárně bezpečnostních instalací.
Zadavatel: Helika

Hotel Paříž

Rekonstrukce hotelového a technického zázemí objektu v Praze 1. Zřízení společenských a relaxačních prostor, fitcentra, sauny ale také rekonstrukce energocentra, náhradního dieselelektrického zdroje, centrálního zdroje nouzového osvětlení, slaboproudých a požárně bezpečnostních instalací.
Zadavatel: Omicron-K

Jinonický zámek

Rekonstrukce bývalého areálu zámku a hospodářských stavení v Praze 5. Dostavba nových bytových objektů v uzavřené lokalitě původního areálu včetně rozsáhlých podzemních garáží.Trafostanice, přípojky, telefonizace a zabezpečení areálu. V areálu se nachází 70 bytových jednotek a 14 atypických řadových domů, hotel, fitcentrum s bazénem, administrativní prostory atd.
Zadavatel: DaM a Arkáda

Restaurační komplex Vikárka

Kompletní rekonstrukce restauračních provozů restaurace Vikárky, vinárny Brouček a prostor bývalé slévárny.
Zadavatel: AA Lábus

Hotel Harmony Špindlerův mlýn

Rekonstrukce hotelu pro bývalé vládní špičky z 80. let 20. století zahrnující několik suterénních podlaží. Nově je tento hotel vybaven veškerým komfortem pro dokonalou rekreaci, kongresovou turistiku v letním i zimním období.
Zadavatel: Deltaplan

TESCO Praha-Letňany, III. etapa.

Novostavba obchodního a zábavního centra.
Zadavatel: Brema, a. s.- 2004 - 

Penzion Lovochemie

Rekonstrukce a dostavba firemního penzionu Lovochemie ve Špindlerově Mlýně.
Zadavatel: LZ Atelier

Bytový komplex Kališnická - Domažlická

Novostavba bytových objektů a hotelového objektu v Praze - Žižkově se zvláštním důrazem na bezpečnost osob a majetku. Zahrnuje 87 bytových jednotek v těsném sousedství parku na Vítkově, podzemní garáže, hotel a malé obchodní jednotky. Kompletní projekt elektro včetně kamerového a přístupového systému, EPS, strukturované kabeláže, veřejného osvětlení, 1 kV přípojka, atd.
Zadavatel: LZ Atelier

Česká spořitelna IT centrum

Novostavby komplexu tří budov pro Českou spořitelnu a.s. v Praze 5 - Pankráci. Objekt IT slouží jako výpočetní centrum největší tuzemské banky s výpočetními sály, tiskárnami a rozsáhlými administrativními a technologickými prostory, energocentrem 5,8MW zálohovaným třemi dieselagregáty o celkové velikosti 2,8 MW a odpovídajícími UPS zdroji. V současné době v realizaci. Dalšími objekty jsou rozsáhlý administrativní a dvacetipodlažní bytový dům s 114 byty a obchody.
Zadavatel: Omikron-K

Pražský Hrad č.p.2

Poslední etapa rekonstrukce objektu bývalého paláce šlechtičen zakončující jednu z částí naší dlouhodobé spolupráce s Pražským Hradem.
Zadavatel: Deltaplan a DaM- 2003 -

Rekonstrukce Pelleovy vily, Praha 6-Bubeneč

Rekonstrukce vily pro potřeby galerie. Zadavatel: Cetus Plus, a. s. Obytný areál Dubový Mlýn, Praha 6-Šárka. Novostavba komplexu rezidenčních vil.
Zadavatel: MS Group, a. s.

SLAVIA Praha - fotbalový stadion

Sportovní areál - nový fotbalový stadion včetně tréninkových hřišť a souvisejícího zázemí. Kompletní elektroinstalace vn a nn.
Zadavatel: Omicron-K.

Knihovnicko - informační centrum Hradec Králové

Novostavba veřejné knihovny s internetovou studovnou a víceúčelovými sály včetně administrativního zázemí,s trafostanicí, náhradním dieselelektrickým soustrojím apod.
Zadavatel: Deltaplan, s. r. o.

FN Praha - Bulovka

Elektroinstalace v rámci rekonstrukce infekčního pavilonu. Zadavatel: Puroklima, a. s. Bytová vila Mrázovka, Praha 5. Nadstandardní byty - elektroinstalace v rámci klientských změn a vybavení bytů systémem EIB.
Zadavatel: D a M, s. r. o.

Rodinný dům Lysolaje, Praha 6

Novostavba luxusního rodinného domu vybaveného systémem EIB.
Zadavatel: Deltaplan, s. r. o.- 2002 -

Palác Langhans

Rekonstrukce a přístavba objektu, Praha 1, Vodičkova ulice. Stavba získala ocenění "Grand Prix 2003 Obce architektů".
Zadavatel: Ing. arch. Ladislav Lábus

Budovy výzkumu Armády ČR Těchonín

Rekonstrukce a dostavba objektu - silnoproudá elektroinstalace nn, trafostanice 22/0,4 kV, rozvody vn. Zadavatel: Puroklima, a. s. Obytný dům Na Vyhlídce, Praha 9-Prosek. Kompletní elektroinstalace v novostavbě.
Zadavatel: Omicron-K

Výrobní závod TAKADA Industries, Louny

Silnoproudá elektroinstalace nn a trafostanice 22/0,4 kV. Zadavatel: Goldbeck Bau s. r. o. Dům Na Můstku 388, Praha 1. Silnoproudá elektroinstalace nn včetně trafostanice 22/0,4 kV v rámci rekonstrukce objektu.
Zadavatel: Deltaplan, s. r. o.

Výrobní areál FURUKAWA Unhošť

Novostavba výrobní haly s administrativním zázemím společnosti Furukawa Electric Autoparts Central Europe. Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace v areálu, včetně TS 22/0,4 kV.
Zadavatel: ABE, spol. s r. o.

Dům Vodičkova 19, Praha 1

Novostavba obchodně-kancelářského objektu. Zadavatel: Omicron-K- 2001 -

Hotel Kriváň, Praha 2

Rekonstrukce a dostavba objektu bývalého hotelu.
Zadavatel: arch. ateliér Arkáda

Rodinná farma koní Třebotov, okr. Praha-západ

Novostavba jezdeckého areálu. Zadavatel: PAAR - atel. 1 Výrobní hala MLS, Olomouc-Holice. Novostavba výrobní haly s administrativním zázemím společnosti Moteurs Leroy-Somer.
Zadavatel: Goldbeck Bau s. r. o.

TESCO Praha-Letňany, II. etapa

Novostavba obchodního a zábavního centra.
Zadavatel: Helika, a. s.

Moderní galerie AVU, Praha 7 (Výstaviště)

Rekonstrukce objektu Akademie výtvarných umění.
Zadavatel: Deltaplan, s. r. o.

Německá škola v Praze, Praha 5-Vidoule

Novostavba areálu školy vybaveného systémem EIB.
Zadavatel: Omicron-K- 2000 -

Bazén TESCO Letňany, Praha 9

Novostavba plaveckého a sportovního centra.
Zadavatel: Helika, a. s.

Akuma, a. s., Mladá Boleslav

Výstavba a rekonstrukce výrobních hal v areálu firmy.
Zadavatel: ABE, spol. s. r. o.

Dům Zborovská 27, Praha 5

Rekonstrukce činžovního domu (bytové a kancelářské prostory).
Zadavatel: Deltaplan, s. r. o.

Statek Chaby čp. 1, Praha 5

Rekonstrukce areálu.
Zadavatel: PAAR- 1999 -

Longin Business Centre

novostavba, Praha 2, Na Rybníčku.
Zadavatel: Omicron-K

Mosty "Resslova" a "Mlýnská strouha"

České Budějovice.
Zadavatel: Ing. arch. Roman Koucký

MAKRO

novostavba velkoprodejny a kancelářského objektu firmy, Praha 13-Luka.
Zadavatel: Deltaplan, s. r. o.

Národní dům Žižkov

rekonstrukce objektu, Praha 3, Bořivojova 1216/53.
Zadavatel: ESSI, s. r. o.- 1998 -

Jízdárna Pražského hradu

rekonstrukce objektu.
Zadavatel: Ing. arch. L. Lábus

Česká národní banka

rekonstrukce budov ústředí, Praha 1, Na Příkopě 28 - křídla: Hypšmanova přístavba, Senovážná, sociální program, hlavní trezor (expozice ČNB).
Zadavatelé: Atrea, s. r. o., Helika, a. s.- 1997 -

Centrum Modrá Pyramida

novostavba objektu Stavební spořitelny Komerční banky, Praha 2, Bělehradská ulice.
Zadavatel: Omicron-K

Pražský hrad, čp. 2

Ústav šlechtičen, rekonstrukce historického objektu.
Zadavatel: D a M, spol. s r. o.- 1996 -

Deltahaus

novostavba administrativního objektu, Praha 2, Šafaříkova 201/17.
Zadavatel: HM-projekt

Domov důchodců v Dolním Cetně

okres Mladá Boleslav. Rekonstrukce objektu na nové využití.
Zadavatel: A-studio

Restaurace McDonald´s:

Tábor, České Budějovice, Hradec Králové, Zlín, Most, Praha-Modřany, Praha-Průhonice, Praha-Černý Most, Praha-Letná (stadion Sparty), Praha - Řepy.
Zadavatelé: Deltaplan, s. r. o., LZ-atelier