Elpros Praha s.r.o.

Adresa:U Smaltovny 1563/19b, 170 00 Praha 7
Telefon:+420 222 512 287
Mobil:+420 603 206 884
IČ:63073200
MapaUkázat na mapě
Hlavní menu
  O nás
  Nabídka služeb
  Reference
  Kariéra
  Ke stažení
 
Switch language: English version Úvodní stránka  ›  Reference  ›  Fotovoltaika

Fotovoltaika

Zde uvádíme výběr z realizovaných projektů:

FVE Příbram

FV Elektrárna o výkonu 1MWp je nainstalována na střeše výrobní haly v areálu Průmyslového parku Příbram. FV systém je složen z 4160 ks monokrystalických FV modulů – RENESOLA JCSM240D, 20ks DC rozvaděčů, 10ks centrálních střídačů DELTA SOLIVIA CM 100 - každý o výkonu 100kW, rozvaděče NN a VN, transformátoru 0,4/22kV 1000kVA a rozvaděče RY1 - pro dálkovou regulaci výkonu energetickou společností. Kvalitu elektrické energie dodávané do sítě sleduje síťová ochrana COMAP MainsPro. Uživatelskou správu a dálkový dohled nad elektrárnou zajištuje instalace dvou WebLogů systému METEOCONTROL. Ochrana proti blesku a přepětí je vyřešena oddálenou jímací soustavou dle ČSN EN 62305. Celou elektrárnu pak proti krádeži nebo vandalismu zabezpečuje 24 infrazávor EZS systému Paradox.

FVE Příbram

začátek výroby

FV konstrukce

DC rozvaděč

detail DC rozvaděče

propojení PV modulů

pospojení ocelových konstrukcí

střídače SOLIVIA CM100

 

průběh výroby el. energie

NN rozvaděč

VN rozvaděč

konec výroby

 

 

 

 

 

 

FVE Kobyly na Slovensku

FV Elektrárna se nachází na Slovensku v blízkosti Prešova u obce Kobyly. Elektrárna je na volné ploše. Elektrárna je o výkonu 997kWp. Projektem byla řešena kompletní dodávka elektrárny tj. přípojka na kolemjdoucí vrchní vedení 22kV, trafostanice s VN rozváděčem ABB v zapouzdřeném provedení, s nízkoztrátovým transformátorem SGB o výkonu 1000kVA 22/0,4kV. Součástí TS je hlavní NN rozváděč, měření distirbuční společnosti a systémový rozváděč dispečerského řízení RY fy. Elvac. V rámci PD byla řešena úprava dispečerského řízení v souladu s legislativou pro SR a podmínek distribuční společnosti. Vlastní elektrárna je tvořena monokrystalickými PV moduly fy. Sunowe o výkonu 180Wp osazenými na ocelových konstrukcích. Pro přeměnu DC energie na běžné síťové parametry, jsou instalovány na konstrukcích měniče fy. Fronius IG Plus 150. Měniče jsou propojeny s datovou sběrnicí a prostřednictvím GSM modulu jsou aktuální informace zasílány na sběrné místo investora.

kobyly_1

kobyly_2

kobyly_3

kobyly_4

kobyly_5

kobyly_6

 

 

 

 

FVE Bělá nad Radbuzou

FV elektrárna v západních Čechách nedaleko Domažlic. FVE je instalovaná na volné ploše o celkovém výkonu 1,82 MWp. Do sítě je připojena přes dvě trafostanice 1000kVA a 800kVA. PV moduly jsou polykrystalické od fy. ASEC 230Wp. Panely jsou instalovány na hliníkových konstrukcích fy. Hilti. Přeměna DC energie z PV panelů je na běžné síťové parametry prováděna měniči SMA SMC 11000TL. Součásti PD bylo řešení sběru dat a řízení výkonu FVE přímo na měničích s komunikací prostřednictvím GSM modulu. Řízení výkonu elektrány je pak řešeno přes zařízení Power Reducer Box (SMA) propojením s rozváděčem dispečerského řízení.

bela_1

bela_2

bela_3

bela_4

bela_5

bela_6

 

 

 

 

FVE Zvěřínek u Nymburka

Střešní instalace na průmyslové hale o výkonu 250kWp s měniči Fronius IG500 a vyvedením do samostatné TS v areálu. Upevnění konstrukcí panelů gravitačním systémem. Projekt pro stavební povolení a realizaci včetně veřejnoprávního projednání

FVE Chvalatice

Vícetransformátorová FVE o výkonu 3,5 MWp s regulací maximálního dodávaného výkonu do sítě. Projekt pro stavební povolení.

FVE Cvrčovice na okrese Kladno

Elektrárna o výkonu 760kWp umístěná na volné ploše původního statku osazená 4220-ti fotovoltaickými panely. Technologie střídačů Fronius, měření, transformace a vyvedení výkonu na VN je integrováno do jedné stavební buňky na pozemku.

FVE Raková II

Projekt navazuje na předchozí, již zrealizovanou část FVE o výkonu 4,5MWp. Jde o fotovoltaickou elektrárnu v blízkosti obce Raková u Konice. Projekt řešil návrh FVE o výkonu 2,0 MWp od předavacího místa, které tvořili 2 transformátory 2x1000kVA. Elektrárna je řešená na volném prostranství. Panely o výkonu 230Wp jsou umístěny na konstrukcích. DC energie je na měničích fy. SMA typ SMC 11000TLRPV, umístěných na konstrukcích u panelů, převáděna na běžné síťové napětí. Z měničů je pak energie přes sdružovací rozváděče přiváděna na jednotlivé vývody hlavních rozváděčů. Součástí řešení byla komplexní ochrana proti přepětí jak na DC, tak AC straně. V rámci návrhu bylo zprácováno řešení datové komunikace mezi měniči a centrálním sběrným místem a to prostřednictvím sběrnice standardu RS485 přes systémové zařízení SMA Sunny Web Box.

FVE Eliška Čáslav

Elektrárna s výkonem 460 kWp, přes vlastní trafostanici vyvedeným do distribuční sítě. Je instalováno 2200 fotovoltaických panelů. Jsou použity střídače Fronius určené pro venkovní použití.

eliska_1

eliska_2

eliska_3

eliska_4

eliska_5

eliska_6

eliska_7

eliska_8

 

 

 

 

 

 

 

FVE Základní škola Jedovnice

Celkem 324 panelů značky Schüco bylo instalováno na střeše základní školy v Jedovnici. Instalovaný výkon elektrárny je 69 kWp.

FVE Červené Pečky

Elektrárna o celkovém instalovaném výkonu 1MWp, je použito 5555 panelů, měniče G500. Výkon je do rozvodné sítě dodáván přes transformátor 1250kVA.

FVE Úvaly

Nejjednodušší verze jednofázové fotovolaické elektrárny 2,6 kW s vyvedením výkonu do distribuční sítě nízkého napětí ČEZ.

uvaly

 

 

 

 

FVE Dlouhý Lán

Střešní instalace o výkonu 12,6 kWp plně využívající ekonomické výhody tarifu Zeleného bonusu

 

Další elektrárna na střeše statku Chotěměřice s výkonem 96 kWp je ve stadiu realizace.

Následují FVE na rodinných domech o výkonu cca 5kWp, např. v Černošicích, Dubči, Úvalech, Jílové,  atd...